Regulamin

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH ORAZ DOMKÓW LETNISKOWYCH „LILI”

 1. Goście przebywający w Domkach oraz pokojach „LILI” proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 3. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja.
 4. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania. Na terenie gminy Władysławowo obowiązuje opłata klimatyczna.
 5. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku lub pokoju (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji?
 8. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela.
 9. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy, lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu
 11. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku, lub pokoju prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany.
 12. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw.
 13. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
 14. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 15. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku lub pokoju. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku lub pokoju czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 18. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 20. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 21. Za dewastację domków/pokoju, posesji użytkownicy będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

REZERWACJA

 1. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub poprzez wiadomość na FB (Messenger).
 2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie pięciu dni od jej dokonania w ustalonej wcześniej wysokości na podany numer konta.
 3. W przypadku rezygnacji z  pobytu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi
 4. Rozliczenie pozostałej należności odbywa się w formie gotówkowej w dniu przyjazdu.

Dane do przelewu
Elżbieta Makarewicz
Ul Rybaków 48
84-105 Karwia

32 8349 0002 0000 7272 3000 0040

W tytule proszę podać swoje imię i nazwisko